Miin heijmsiido/blogg på niklasfalk.net har tekniska problem

Hej!

E je tekniska problem på min heijmsiido/blogg på www.niklasfalk.net just nöög så täföri välger ja att stäng ner hon sidon å kör endast blogg på http://blogg.niklasfalk.net just nöög å på heje vise komber ja att kör nöög en tid fram uvi e je ju såmar m.m nöög så lägger int ner na mytchi tiid på att böri löijs tekniska problem på niklasfalk.net så täföri var e endast blogg nöög på blogg.niklasfalk.net

Så bloggin försvinder int e bara på he viise att hanje bloggin hije på blogg.niklasfalk.net så uppdateras men tyvärr betyder he att inlägg millan tan 14 februari tärt ida je bort iallafall tillfälligt men ska jär allt fö att di hid ti hanje bloggin så ni kan läs he som ha vort blogga tär millan å..

Ha in bra fortsättning på såmarin nöög så åter komber ja..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *