Skären,Reijso,Närpes å heijm

Hej!

Vi je på Torsdajin tan 19 juli nöög å he betyder att he e meijr enn mitten på juli år 2012 nöög tå å he som ha händ sedan blogga sist så je ju bla he att he som ni hitta på www.niklasfalk.net så borta om man säger på he viise men nöög tar je en ny start å böri från börjane me allt.

He ha vuri skären i 4 dagar å he va 4 otrolit härliga dagar me Susanna <3 å baket he tå så vort e packas fö in 3 dagars reijso mot norr men föri he så vort e besök åv faster å hennas sambo som va heijm på besök fråån Åland å ja tå baket he for vi på en 3 dagars reijso ti torneå å tär i kring å he vort en heilt bra reijso me besök åv bla Torneå,Haparande å kukkolaforsen m.m å tå baket vi kom heijm tedan så va vi heijm i en da å baket he for vi tå ti Närpes å tär vort e tå bla besök ti Fageröjjen på lödajin tå e va dansin å sedan såndasdajin vort e kristinestads marknad å på kveeldin vort e Närpes teater på ”vridin” å he va en bra Första teater fö me på ”vridin”..

Baket he tå så vort e en sista natt i Närpes å baket he tå heijm mot Vasa på måndas kveeldin å sedan så en lungn kveeld sedan tisdajin vort e besök åv miin föräldrar å en vändo ti Malax me papp ett en bastudörr å ja baket he så for vi å handel å baket heijm tå…

Onsdajin alltså igår så händ e int så mytchi va ti Mommos på kveeldin å lungt på kveeldin me Wallander å tär var e natten..

Sedan ida så var e att ga på stan från måronin å sedan så var e att far ti Sååndom å häls på fammo å baket he ut på byjjin å ta na bilder å sedan tå heijm å fix tel na mat å baket he så vort e en kvälls promenad å ja baket he nöög tå siter vi jer å kveeldin händer e int så mytchi men entå så mys me Golle <3

/Falktjin <3 Susanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *