Mitt i in veko nöög tå å 8 dagar inn på augusti

Gokveeld!

He je onsdajin tan 8 Augusti ida å he betyder bla att vi je 8 dagar inn på hanje månan å  att e je väl en veko sedan ja blogga seinast å på han tidin ha ja hinda me mytchi tiid me <3 Golle Susanna åså ha vi vuri ti Närpes å nager dagar på skären å he a vuri härligt måst ja no säg men he je e ju allti me Susanna så behöver int tvivel på he…

 

Sedan så nöög je e tå onsda kveeld å he je kveeldin föri e var konstens natt jer i vasa å tå var no att dra ut på stan så mytchi anna veijt ja int men säkert ut på stan å träff na folk å na tåli så mytchi anna var e väll int.. sedan fridajn så var e na sååndom å sååndom tv å baket he en lungn kveeld elo na anna men får skåda he tå.. men tänkt me att e sku va in lungn fiidskveeld me <3 Golle åså sedan satts meijr på att va ut på lödajin men får skåda allt hede tå hu hälgen var… Ska iallafall va me Golle torsda kveeld å heila fridajin å såndajin rästen måst ja skååd

 

 

He om he får höras meijr baket hälgen elo na får skåda…

 

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *