Nåja nöög je vi nästan i mitten på September

Hej!

Ida je vi på torsdajin tan 13 september 2012 å he betyder att vi je nästan halvvägs inn på september å ja höstin e jer kan vi lungt säg så nöög je allt som hör höstin tel jer å he je ju tå bla att såmarin je slut å att löven böri änder färgor å så småning om fall åv trädren å in annin sak som iallfall hör miin höst tel så je att e böri va slut på skäri säsongen å att sååndom  tv böri me siin sändningar å he ha di jort di ha hadd både först direkt sändningen å he va tan 9.9 å repris tan 11.9 så tär me je he igang å rullar nöög på första å tredi såndajin i månan fram ti slute på maj 2013 ja na undantag kan no kom men i he stora så kör vi på på he viise…

Meijr om sååndom tv hittar dö på www.sundomtv.fi å facbook.com/sundomtv.

Vidäre så jag ha int blogga na på lete uvi en måna men nöög ska ja försök få tel e inlägg ca 1 gang i veckon åtminstone kanske meijr men får skåda hede tå hu e var me he men meijr aktiv brukar ja no var tå e var höstin fö uvi såmarin je e så mytchi anna som motiverar en så  man årkar int me så mytchi bloggas…

Å ja bilder ha e vort teijji massor åv i såmar så ska försök få upp na åv ti hiid på heijmsiidon å na seinan i hööst men en nager bilder fråån sååndom skären hittar man iallafall jer http://www.niklasfalk.net/bilder/saandomskaren25082012/.

Såså je e me he å annos så je no allt som förr me me å bryyden miin <3 Susanna så allt rullar på som förr dock ha jag int lyckadist hitta na arbeijt enn har na smått på lut nöög nåter men int na som ja kan säg att var na åv men hoppas på att e ska låsen nöög å att böri få na rutin å inkomst m.m men vetcha he ska he tå men e måst no nöög annos veijt ja int va ja ska ta me tel…

Hälsningar Niklas ”Falktjin” Falk
E-post niklas@sundomtv.fi
www.niklasfalk.net
facebook.com/falktjins

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *