Sista hälgen i September 2012 nöög tå..

Hej!

Vi je på sista vekon i september nöög tå å he betyder att e je bara 3 månar åter na meijr på heje åre tänk er he BARA 3 månar na meijr heje åre alltså vart ha heje åre furi såje langt?

Nåja he om he men iallafall så september je slut  å fö sååndom tvs deil betyder he att vi sku sänd tan 7 Oktober nästa gang men åv olika orsaker så var e fram skuti ti tan 14 Oktober iställe men baket he så rullar e på som vanligt tå å tå jär e he ti årets slut.

Sedan tå så betyder e ju å tå e je slute på september att skäri säsongen böri va uvi fö heje åre å snart var e att ta upp båtin å tå je e no höstin på allvar tå folk böri tal om att ta upp båtan å städ undan vä skären e je ju entå 1 heil måna sedan vi fiira villaavslutning så kanske e int je så dumt att böri slut me säsongen tå e egentligen reijj je slut å fö maang så ha di reijj säkert sluta va i skären så..

Fö egen deil så betyder int heje att e byter måna na destu meijr enn att just hede me sååndom tv tå annos så e je höstin å höst storman komber å gar förr måndajin så tå blåst e å va högt vaten å officiellt va e 97cm uvi normalt men folk talar om att e va upp mot 140 cm uvi he normala så högt vaten ha e no vuri å blåsot å högt vaten he så ja ju sjölv å tå ja va ut han tiidin tå e va som värst så he feg man upplev tå en gang.

Jer får ni en bild från stranden nedanföri fängelse i Vasa Foto Niklas Falk

Na destu meijr planer ha ja int fö hälgen anna enn att ska va me bryyden å att vi ha bjudi na fremand hiid tärt lödajin å he je kusin+pojkvän å hennas å miin fammo som komber på besök men na anna har vi int som je planera ikveeld var e en hemma kveeld me iallfall koll på Fortet  å åmmåros hede tå å kveeldin tå så får vi skåda å såndajin veijt vi int så mytchi enn..

He om he som je viktigt att ta upp återkomber me meijr nain gang tå e falder på..

 

/Falktjin <3 Susanna 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *