In veko som böri i Oktober men slutar me November

Hej!

He je måndajin tan 29 oktober nöög så he je in veko nöög som böri i oktober men på torsdajin var e November å tå je e int så maang dagar åter tärt jag fylder hälder men vi tar he i na nytt inlägg tå sedan..

Nöög sedan sist ja ha blogga så ha e händ en heil deil elo ja int så mytchi elo ja komber int riktit ihåg allt men he som ja no tar upp jer je att torsdajin så vort e byte ti vinterdäck på dajin å sedan på kveeldin vort e ti far ti sååndom tv fö att uppdater text-slingo.. baket he lete kort via Mollans.

Fridajin så händ e int så mytchi elo vi va ti mommos på dajin sedan laga vi na mat å baket he så to vi en lungn hemma kveeld me film m.m å he sluta me he tå..

Lödajin så börja lungt me en promenad sedan lag na mat å sedan ti stenhaga in vändo å baket he heijm en sväng å baket he mot sååndom å sku försök deilta i Mollans grills tävling men kom för seint… så for ti fammos tå å tär så vi två älgar bakomstugon på in åker å ja na tåli å sedan ut tå, men kveeldin sluta där heijm tå iallafall fö e händ int na ut åpå så for heijm iställe.

Såndajin så händ e int direkt na föst men sedan så ti kl 15 for vi på Alexanders kalas å baket he ti ca kl 17:50 så kom vi ti tv-studion å ja tär sku e tå var sändning å he vort e å jag sköijjt he tå å sändningen sluta ca kl 20:10 å baket he for vi heijm å koll på tv solsidan å baket he na lete val-vakor m.m å sedan sluta kveeldin men BECK.

Ida så vort e tidi väkning (kl 07:15) å baket he a e rulla på me besök… ut på stan .. möt upp Susannas syster från praktik på vcs å baket he fölg hon ti bussin… Baket he så a vi int direkt jort å nöög tar vi e lungt…

HE je va som ha händ å åmmåros var e sååndom tv repris + möte åså rullar in veko på tå nåter..

/Falktjin <3 Susanna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *