He je allahelgonsdag ida tå

Hej!

E je allhelgona elo hälgomess som vi säger i sååndom ida nöög tå å he betyder att ja iallafall fö egen deil att e var att far ti na gravar ikveeld me na ljus å he je na som ja tror att maang jär ikveeld fö he brukar va mytchi ljus på gravan tå man besöker gravgårdan jer runt om kring.

He om he sedan så rästen åv kveeldin tå så var e säkert att far ut åpå å träff na folk å he var no allt va e var tå me he å ja hu laang kveeld e var måst man skååd tå sedan…

He va allt fö honje gnagon he nö tror ja..

Janå kan vä säg å att åmmåros var e kalas fö tå har jag å mamm kalas å baket he sååndom tv å baket he je vekon slut..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *