Veckona bara far fram just nöög..

Hej!
E ja torsdajin tan 15.11 ida å he betyder att vi je i mitten på november 2012 nöög tå å he i sin tur betyder att vi je bara ca 1 måna fråån julen å 1 å en halv måna åter på heje åre…

He om he sedan så va som ha händ sedan ha blogga sist så je tå att dajin baket så va e sååndom tv s sändning å han skött jag tå från början ti slut å allt jeg no riktit bra å sedan tå så vort e in ny veko tå händ e int så mytchi tisdajin va e repris sändning å möte på sååndom tv sedan baket he så händ e int så mytchi.. lödajin tan 10 så tå va vi på kveeldin å hälsa på susannas na släkt ti petalax å tär va in litin släkt träff kan man no nästan säg..Baket he for jag ut in litin sväng men he händ int na så kom rätt tidigt tibak heijm.. å ja såndajin tå heijm å fiir papp m.m

Sedan tå honje vekon så börja lungt.. måndajin händ e int direkt na .. tisdajin så vort e föst lete stan sedan å handel sedan mat å baket he kort stan på nytt sedan vort e sååndom å träff fammo miin baket en reijso ti Åland å ja allt hadd no vuri bra m.m sedan tå så hon va lete förkyld å tåli men allt no okej.. baket he heijm tå å skåd na tv..

Sedan tå så ha e int händ så mytchi int.. feg igår besök åv Susannas syster Camilla å hon komber stann jer i stan tärt lödas måronin men vi siir int åv on na meijr baket åmmåros kveeld, hon je på praktik på vcs på barn avdelningen.

Na mytchi anna ha int händ sedan he..
Ikveeld var e sååndom å sååndom tv uppdatering å sedan baket he kanske träff nain elo nager kompisar..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *