21 november å ja allt böri ga mot slute..

Hej!

E je onsdajin tan 21 november ida å he betyder att snart je e slut på november å ja int hälder så leeng åter på heila heje åre å he je mytchi som je påväg att ta slut å ja en sak som int kanske all veijt enn så je att jag Falktjin komber att böri me na sårters arbeijt elo na tåli å he ha no vuri fram å tibak me he men e låsa ti slut tå så tan  3 december så böri ja tå me he å vill ni veijt veijt får ni frååg..

He om he sedan så sååndom tvs sändningar fö november je uvi å he betyder att endast 2 direkt sändningar åter heje åre na meijr å tå å två repriser å baket he så var e jul m.m men gar int int på he na destumeijr i heje läge..

Sedan tå så ida fylder bryyden miin Susanna å hon ska ha na kalas åmmåros så tå var e na lete släkt träffas om säger så å ja sedan baket he så je e fridajin å tå böri hälgen å ti hälgen veijt ja int na destumeijr enn att ska å fiir fammo på lödajin å baket he säkert ut men he je allt he å såje langt..

Na destu merij har int att säg just nöög…

Får ta å höras na meijr na närmast tidin så återkomber ja no me na meijr att säg..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *