Sista veckon i November nästan

Hej!

E je tisdajin tan 27 november ida nöög tå å på lödajin var e föst december vilket betyder att e je bara ca 1 måna åter na meijr på heje åre… ja vart je allt på väg om vi säger som så fö ja meina e va ju slute på oktober just å nöög mitt i allt je e nästan december jaa he e no na va tidin gar hastot millan varven..

 

He om he om ska ta na lete va som ha händ sedan sist så kan ja säg att he ha vuri 2 st kalas ett fö bryyden å me å ett fö fammo miin å ja båda vort no heilt lyckade kalas mytchi folk på Susannas men absålut int för mytchi å he vort e så lyckat som e bara kan var me så mytchi folk på sama gang.

 

Fammos kalase så hadd reijj all utom föräldran hinda va på fö Susanna jobba så vi kom lete seinan enn va kalase börja men he jord int na fö he vort no bra kalas fö he å baket he så vort e mat vä Mollans Grill å  baket he vort e att far ut å koll läget lete men e händ int na så vi for heijm å mys å skååd film iställe… baket film for jag ut å kör en vändo me Kusin å hennas pojkvänn å ja baket he slutar han dajin..

Baket hede tå så ha e int direkt händ na att tal om såndajin så vort e en deil bild tagas sedan ut na lete åså ti mollans na lete tå å ..

Men sedan he ha e int händ na att tal om jer…

Ikveeld så var e en vändo på stan å fix na lete sedan baket he så var e att fa ti mommo miin å häls på å baket he å handel elo na å baket he heijm tå å baket he så bara ta e lungt skååd na tv å na tåli tå…

Åmmåros så var e en 2 dagars vändo ti Närpes å häls på na folk tär å va som händer baket he veijt ja int na änn … men får återkom ti he na seinan..

 

/Falktjin <3 Susanna

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *