Ha börja på na nytt nöög tå..

Hej!

E je Onsdajin tan 5 Decmber nöög å åmmåros firar vi sjölvständigheijts dajin.

Men e va int riktti he ja sku tal om jer int utan fö in 2 veckor sedan så va ja å träffa in arbetsgivar å nöög e ja inn på 3 arbetsdajin elo ja a jort he mästa reijj ida kan man no säg å tå funderar ni säkert vaför ja säger såde jå fö att ja arbeijtar heijmifråån å har int na fasta tiimar utan ja arbeijt ha va ja ska ha jort tå ja har som bäst tiid för e men försökar hald e ti att arbeijt från måron ti ett middajin fö på he viise så får man e bäst å synk me rästen åv vänner m.m å men klart ja kör lete tå e passar bäst å nain da…

He om he annos så ha sååndom tv sänd i såndast å igår kveeld va e repris så he betyder att har bara en direkt å en repris sändning åter na meijr heje åre nöög tå..

Annos så a e int händ så mytchi att tal om… i hälgen händ e int så mytchi va på na fest i sååndom på lödajin + att e vort en deil köras mäst bakit men na lete föri å..

He va no allt he just nöög återkomber na nain da no..

 

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *