Gott Nytt År 2013 nöög tå…

Hej!

Gott Nytt År 2013 nöög tå kan vi ta å säg fö vi je nästan 7 tiimar inn på heje åre nöög tå reijj å jag ha vuri heijm i en knapp tiima baket allt fiiras m.m å om man tar e kort så kan ja vell säg att e vort fest på lokalin i sååndom åså lete blanda körning både tel å från han festin men å från krog elo heijm elo na anna så köras a e no vort men ha no hinda va på festin å men fram fö allt så ha ja hadd en bra stämning om man räknar bort he som händ millan en nager personer å ja veijt int va ska säg om he..

 

Men både nya å gamber bekanta a man träffa på heje nyåre så bra på he viise å kan säg att veijt åter en gang vem man kan liit på å vem som int gar att liit på ja säger int na meijr om he hälder…

 

Baket he vill ja bara säg att he sluta bra fö egendeil å ja all kom heijm på ett elo anna sätt (tror vi) så e bra nyår på he  viise iallafall.

 

Ha e bra år 2013 nöög

 

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *