Januari nästan slut å mytchi ha händ

Hej!

Nöög je vi på tan 29 januari å he betyder att e je nästan slut på januari fö heje åre å tå a vi klara åv 1 åv 12 månar alltså 11 månar åter på heje år 2013 tå.

He om he men om ska ta na lete va som ha händ nöög tå iställe så kan ja säg att jag arbeijtar vidäre på hede jobbe som ja börja på i börjane åv December 2012 å iallafall ti början på april i år komber ja att arbeijt me he får återkom me hu e var baket he tå ja veijt hu e var.

Rästen som å ha teijji en deil åv miin tiid så je ju tå Sååndom TV som börja tan 6 januari me år 2013s sändningar å nytt fö sååndom tv år 2013 så je att sändningar körs på måndagar kl 19:00 iställe fö tisdagar som he a vuri i 29 år (?) men som sagt vi je inn på vårt 30 år nöög så säkert je e na som ska  fiiras he tå lenger fram åt å … å ja nöög på såndajin 3.2 kl 18:30 kör vi direkt sändning nåter e varv tå på sååndom tv me bla hemliggäst å wasa express jungfrutur m.m meijr komber på torsdajin på www.sundomtv.fi.

Sedan så ha ja å hinda me att förny me sjölv på he viise att har byggd in ny heijmsiido ala 2013 å på sama gang passa ja på att byt adress ti heijmsiidon från niklasfalk.net ti niklasfalk.fi så enda som ha ändra je .net var .fi nöög så småning om båd fungerar undi in uvigångs period.

Vidäre så driver ja nöög meijr å in Fotoblogg på -> http://fotoblogg.niklasfalk.fi he starta ja upp no i slute på 2012 men e je som no heje åre som var riktiga debutin fö he om säger som så.. har ju fåji skaffa en digital system kamera nöög å så meijr bilder lär säkert var teijji nöög fram uvi…

Å ja ti slut så måst ja ju no ta å nämn he å att största deilin åv rästen åv tiidin ha vort ängna åt bryyden förståss å ja na lete vänner m.m finns ju no tär millan men he je hon som betyder mäst no nöög sedan vort i laag me hon så tack fö att hitta de å fö att dö finns Susanna <3

Hede ska boda va allt som ha händ je e na  viktigt som je glömd som nain veijt åv så var ni släng iväg e samtal elo e mail på info@niklasfalk.fi

 

/Falktjin

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *