Va he nain som sa att e je hälg elo?

Hej!

Igår va e Alla hjärtans da /Vändagen så säger ÄLSKAR  TE SUSANNA <3 😉

E je fridajin nöög tå å en ny hälg je på väg at böri nöög tå nåter å om tar e såde i stora drag så je e så att ikveeld så var e myys me Golle å skådas åv Gladiatorerna å na tåli åså sedan åmmåros skeer e int na va ja veijt på dajin sedan på kveeldin så var e att far ut å koll läget å hoppas på att e je na som skeer tå man engang ha tänkt va ut å kör å bara e händer na så tänkt ja kanske försök att hals ut lete länger en valigt men he tar vi på lödajin tå 😛 såndajin sedan så dajin veijt ja int na men kveeldin så var e att far ti sååndom å sååndom tv som har sändning me start kl 18:30 å programme kan ni skååd jer http://direkt.sundomtv.fi vidäre tå så måst ja skååd seinan.

He va lete i stort va som komber att skee honje hälgen fö he je ju hälg nöög tå e je fridajin å ja egentligen böri e ju no ga att säg att e je fridaskveeldin.

Sedan tå så om ska ta va som ha händ sedan sist så kan e sägas att he ha vuri in arbeijts  veko å ja en hälg ha e  å vuri å hon hälgen så vort e fridajin roadtrip ti Oravais ABC på kaff å ja he om fridajin lödajin så vort e int så mytchi på dajin na lete handlas men kveeldin så va e överaskningsfest fö en i Sååndom å he vort en riktit lyckad fest he me mytchi folk osv å baket he så for folk åt lete oliik håll tå nain lömna tär nain for heijm å nain for på krog kan vell kort sammanfattas va som händ han lödajin på hede viise … å Såndajin va vi Dåli maang åv ti som va tär.

He om he å nöög tå så ska ja funder lete på kveeldin å baket he var e säkert att ta e lungt å en myys kveeld jer heijm… 🙂

 

Sås he så å åmmåros så hör åv er folk om ni veitj na som skeer ja vill veijt allt som skeer allt allt allt ja meinar allt.!!!

 

/Falktjin

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *