He vort e lete länger bloggstop..

Hej!

E je såndajin tan 10 Mars 2013 nöög tå å jag je tibak jer på bloggin nöög nåter tå baket en åv na lete förkylning å na lete anna å men nöög böri ja va tibak å böri årk jär na så täföri tänkt ja försök att få tel åtminstone e kort blogginlägg jer nöög tå.

He viktigast som ha händ seinast tiidin så je vell att ha vort frisk sedan så ha e vuri sååndom tv Sändning tan 3.3 å repris å möte åv han sändningen tan 4.3 å ja baket he så a e vuri en tel veko för e je sånda ida på nytt nöög å hon vekon så vort e besök åv mommo,föräldran miin å fammo miin åså mytchi tiid me Susanna förståss speciellt tå hon ha hadd semester honje vekon så å ja na fotas vort e å på fridajin skååd meijr jer http://fotoblogg.niklasfalk.fi/2013/03/09/aminne-malax-8-3-2013/

å ja baket he så ha e no int direkt händ na mytchi igår va ja å klippt me åså på kveeldin va vi ut en stånd men e händ int na så for heijm tiidit å baket he va han kveeldin uvi.

He om seinast tiidin ska kom me na meijr info no jer inom närmast dagan så vänt på he …

/Falktjin <3 Susanna 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *