Villaavslutning m.m

Gokveeld!

Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så.

He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist..

Ja ha ju i måndast börja arbeijt så ha klara åv in vecko tär å ställe ja arbeijtar på je Skolfotonorden å tär så arbeijtar ja me att jär skolkataloger.

Nå he a vuri bra å fö he så a vi vuri ti fammo miin å ti mommos så en toppen vecko måst ja säg, å sååndom tv hadd ju möte å på måndas kveeldin så tiid va vi tå.

 

Sååndom Tv böri me sändningar tan 8.9 kl 18:30.

 

Ti sist så vill ja tack bryyden <3!

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *