Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

Godag!

E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från fammos som ja sku för ti bussi fö on hadd vuri heijm fråån Åland in nager dagar åså kom vi hiid en sväng å sedan så for vi mo stan tå å bussstation å tå vi närmaros så siir jag heje:

2014-07-18 13.21.12

 

Så tå ha lömna åv faster så parkerar ja bilin åså gar ja ti LS bussin me hopp om att få träff idolerna men tyvärr enda ja hitta så va chaffissin deiras så ja tala na lete me han tå iställe å tå ja fråga vann ”Grabbarna är?” så säger an .. ”Dom är å äter just nu” så ja hälsa åt an å sag att sku kom på spelningen i Åminne ikväll å att an sku häls åt di.

Tär va fösta höjdpunktin på dajin om änn e va lete snopet att in bände va tär men hoppe å längtan ti kveeldin  i Åminne Folkpark vort ju no na lete störr tå man hadd sitt bussin på stan.

Nåja baket hede for ja no heijm tå tibak å tå hadd vi å fått besök åv fammo så he va meijr folk vär ås tå å ja he vort na kaff å tåli som hör tel.

Sedan tå vort e en stass vändo å baket vort e na grillas å sedan iväg på in förfest å sedan tå na baki kl 21 starta vi mot Åminne.

Å tär va vi tå tärt kveeldin va slut å lete tel kl va na runt kl 03 tå vi for mot Sååndom tibak å heijm me na folk åså vort e in vändo ti stan me na folk åså heijm sj ti na mot kl 04 tå.

Så mytchi anna har ja int å säg nöög .. men e komber e inlägg me na bilder fråån kveeldin jer strax..

/Falktjin

Inlägget Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg.

Source: New feed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *