Nytt år tå (2019)

Hej!

Ja som sagt e ha börja e nytt år 2019 nöög å jag ha int blogga na på i princip heila år 2018 tå e  va 24 Januari som ja seinast skreijv na jer på bloggin. så okej 13 månar så yvi 1 år sedan blogga jer.

Sku väl behöv ta na lete tibaka blick på åre som ha gaji nöög tå säkert.

Veijt int exakt va ska skriv.. men om tar na lete kort
Början på åre så finns e int så mytchi att ta upp.. ji in deil me sååndom tv m.m men tå gar mot såmarin så var e ju maj å tå je e ju skäri tider å tå ji e ju båtin som ska i sjön å sedan ska man ju ti skären å tåli.. båtin elo ska vi säg maskin bråkar lete i börjane.. men baket he så flyter e no på .. messåmarin blåser ju bort om säger som så..

Sedan tå baket he så tå var e ju in heil deil i juli å Augusti å baket he så var e inte se liikt na meijr heje åre..

Komber ju in ljus glimt i slute på September tå deils skaffar in ”ny” bil åså sedan från 1.10 så börja ja ju å jobb å tär jobbar ja faktist åter änn ida.. längsta ”jobbe” som jag ha haft om talar 100% arbeijt å int deil tiid.

Början på år 2019 ha å börja me jobb å he fortsätter åtminstone nain måna tel som ja veijt nöög.. kan var förlängning å tå veijt ja ju int hur langt e var men ca 3 månar tel nö ti böri me

Fotobloggin på fotoblogg.fi ha hadd e uppehåll juli – november 2018 å tyvärr måst ja säg men e vort som e vort ifjol i juli så all årk å tiid for ni na heilt anna.

Men nö ska vi int ta å tänkt så mytchi på he som ha vuri utan vi ska ta å blick frammåt… ji ca 2 månar så böri e var skäritider på nytt å he je no he som ja väntar mäst på just nöög plus förståss att e böri va ljusan tider så att man får meijr tiid att va ut i dagsljuse å fast man jobbar ti kl 16 om dagan å inte bara på hälgan.

Hoppas att e ska komm na meijr inlägg jer föri 2020.

/FalktjinLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *