Villaavslutning m.m

Gokveeld! Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så. He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist.. Ja ha ju i måndast börja arbeijt så … Läs mer

Tammerfors å Förlovning!!

Hej! Fråån fridajin ti igår kveeld va vi på reijso ti Tammerfors å ja he va en reijso me shopping,mat,museum,ideapark å ja Förlovning vort e å på lödajin så tan 10.8.2013 Förlåva jag å Susanna ås tå å he va i Tammerfors. <3 Puss Sötis Susanna. Jer får ni en bild på ringan!! Bloggar na … Läs mer

Kaleva spelen 2013 – Videodomare

Hej! E je nöög lödajin tan 27 juli 2013 å he betyder att ida je e annin dajin som vi ska va videodomarer jag å bryyden på Kaleva spelen / Kalevan kisat 2013 jer i Vasa på karlsplan å ja e var åmmåros å. Jer in bild från instagram från igår.

He vort e lete länger bloggstop..

Hej! E je såndajin tan 10 Mars 2013 nöög tå å jag je tibak jer på bloggin nöög nåter tå baket en åv na lete förkylning å na lete anna å men nöög böri ja va tibak å böri årk jär na så täföri tänkt ja försök att få tel åtminstone e kort blogginlägg jer … Läs mer

Vi je på tan 6 januari 2013 nöög tå

Hej! Vi je på såndajin  tan 6 januari 2013 nöög tå å he betyder att e je dags fö Sååndom tvs första sändning heje åre å jag å Susanna komber att finns tär tå undi heila sändningen elo ja far tiid ca 1 tiima föri sändningen böri för att ställ tel m.m Annos så ska … Läs mer

Ha börja på na nytt nöög tå..

Hej! E je Onsdajin tan 5 Decmber nöög å åmmåros firar vi sjölvständigheijts dajin. Men e va int riktti he ja sku tal om jer int utan fö in 2 veckor sedan så va ja å träffa in arbetsgivar å nöög e ja inn på 3 arbetsdajin elo ja a jort he mästa reijj ida … Läs mer

Sista veckon i November nästan

Hej! E je tisdajin tan 27 november ida nöög tå å på lödajin var e föst december vilket betyder att e je bara ca 1 måna åter na meijr på heje åre… ja vart je allt på väg om vi säger som så fö ja meina e va ju slute på oktober just å nöög … Läs mer

He je allahelgonsdag ida tå

Hej! E je allhelgona elo hälgomess som vi säger i sååndom ida nöög tå å he betyder att ja iallafall fö egen deil att e var att far ti na gravar ikveeld me na ljus å he je na som ja tror att maang jär ikveeld fö he brukar va mytchi ljus på gravan tå … Läs mer