Återuppbyggnad åv saandom.net…

Ja hej! Som sagt återuppbyggnadin åv saandom.net så je på gang heila tiidin å i heje läge så je saandom.net på dialket å på svenska upp ti så gott som 100% men entå så gar e frammåt me ar saker undi tiidin som ex så nöög je forume online på nytt på http://forum.sundom.nu he e … Läs mer

Hälgen e slut å he e ja å…

Jah hej! Hälgen e så gott som slut nöög tå e je sein såndas kveeld så ja kan utan att uvidriiv säg att he e jag å baket att ha på löda laga bort snöön å iis fråån ett tak å sedan ida vuri å laga bort snöög å fråån två (minde tak) så ha … Läs mer

Sånda å hälgen böri va slut..

Hej! E tå sånda ida å he ha vuri minst sagt enn händelseriik hälg heje å tå specielt lööda å såna ha e händ mytchi å ja hanje dajin e int slut enn så hindar no händ saker enn ida å som kan räckans ti honje hälgen… men he e ju iallfall sååndom tv kl … Läs mer

Löda i arbetens täcken…

Jah hej E vort meijr arbeijt enn ja hadd planera hanje lödajin… e just heijm kumi fråån mommos å tär ha ja me papp laga nier snöön å iis åv tatche tå e hadd börja dropp in vatten i forstun… men nö åtminstone fö ståndin så je e tätt å int na vaten droppas men … Läs mer

Början på en händelseriik hälg..

Hej! Ida böri tå en innehållsriik hälg å ja kort säger ja såje böri ida men na lete saandom.net å lete supas bakit å slutar på sånda kveeld me sååndom tv.. Tar ja e lete meijr nogrant så kan ja säg att på saandom.net siidon så ska innan hälgen je slut så ska dialekt siidon … Läs mer

Böri va igang på nytt nö..

Ja hej! Saandom.net så böri va igang på nytt nöög åtminstone på dialekt siidon böri e si riktit bra ut men tyvärr så måst ja meddel att finska versonin e ner fö tillfälle  men svenska ska boda ga att nås på http://sv.saandom.net sedan så som sagt allt e int rikti upp ti 100 men e … Läs mer

Webbundersökning… m.m

Hej! Ja om dö vill va me i en webbundersökning om sundom.fi å saandom.net så läs mett föregående innlägg så kan dö bidra me lete nyttig info… Nåja hur som hälst hede va ja just skriva så ta järna å va me i e så e var en bra statistik så kanske e komber att synnas på nain väl synlig plats jer i fram tiidin… sedan så saandom.net e fortfarand int ti … Läs mer

Saandom.net vs sundom.fi

Hej! Tänkte här på bloggen ta upp en sådan sak att kolla dessa webbplatser lite extra.. Några frågor ni kan svara på anngående saandom.net och sundom.fi 1.vilken besöker du oftast? 2.Vilken gillar du mera (kommentera gärna varför) 3.Vilken är bättreuppdaterad? 4.Kommer du att besöka någon mera/mindre efter detta? 5. Kände du till att båda fans … Läs mer

Besiktning m.m

Goda .. Ida så ha ja tå alltså vuri å besikta bilin min alltså Ford mondeon å kan säg att an jeg junom utan na värr problem… na annmärkningar vort e men junom jeg an no så he va bra…meijr att jär ida så je skola millan 18-21 sedan så je e int na störr … Läs mer

11.1 å månda…

Goda.. E je tå första heila veckon som böri på heje åre om man räknar i arbeijts veckor .. ti flesta börja skola på nytt ida men hög och lågstadier börja reijj på tosdajin förr veckon men yrkesskolor m.m böri idag som  första dag baket jul låve.. Nåja föör min deil så böri ja skolan … Läs mer

Bloggin ha vuri ner nager dagar..

Hej! E åter upp nöög baket en nager dagar åv nertiid tyvärr veijt ja int va som ha vuri probleme men e nöög upp ti 100% på nytt å hoppas på att int bloggin komber att ga ner nain fleijr gang undi heje åre… Nåja he om problemen nöög ti he som ha händ medan … Läs mer

Tisda å SunTvs Fösta repris 2010

Hej! E je ida tå alltså Tisda tan 5.1 å ikveeld kl 19 så sänder Sååndom Tv repris å sama tiid alltså kl 19 så je e å revy på Sååndom Uf intrede kostar 15€ /10€ undi 10år… Sedan så sååndom tv synns ju som sagt uvi heila världen å nöög fråån  å me hanje … Läs mer

Teknsik saandom.net

Hej! Saandom.net komber att va urbruk närmast tiidin å ja endast sundom.nu komber att funk som adress ti Sååndoms siido nöög närmast dagan å ja he innebär att e var tekniska problem som ska löijsas för att få allt att funk som e ska… Mail borda funk på falktjin@saandom.net men säkrast kan e va att … Läs mer

Fösta såndajin 2010

Hej! E je fösta såndajin på heje åre å he betyder å att sååndom tv sänder för fösta gangon heje åre ikveeld kl 18:30 så tå ska ja tiid… programme hittar dö på http://www.sundom.nu/stvprog.php å live kan dö skåd på ås uvi internet på http://sundom.nu/stv.php na problem så ta kontakt på webmaster@sundom.nu /Falktjin

Saandom.net Flyttar…

Hej! Saandom.net komber att junom för en flytt fråån webbhotelle i åbo ti ett webbhotell i Västerås Sverige.. å he betyder in deil störningar på saandom.net… men allt funkar som förr bara att ga in på www.sundom.nu… så beklagar vad heje kan ställ tel me för problem för ni som besöker siidon/siidona… men allt komber … Läs mer

Nytt år 2010

Hej! E va e nytt år nöög tå… å he je tå 2010 å ja va en bra kveeld igår tå vi va ut å på fester m.m å vissa va full ar va ennu fullan å nain va fitti å ja allt ter i millan så findist e på nyåre heje åre… så ja … Läs mer

Välkommen Hiid

Hej! Välkommen Ti Falktjins Nya blogg å på sama gang en öppning åv in deil ar nya tekniska saker som komber att presenteras undi början åv 2010 så hald ut e komber snart.. Gott Nytt År 2010 Säger ja nöög..